KHU DU LỊCH HÒN RƠM 1
Địa chỉ : Long Sơn , P.Mũi Né , TP.Phan Thiết , Bình Thuận
Điện thoại : 062. 3 84 85 39 | Email : info@honrom1.com | Website: http://www.honrom1.com