KHU DU LỊCH HÒN RƠM 1
Địa chỉ : Long Sơn , P.Mũi Né , TP.Phan Thiết , Bình Thuận
Điện thoại : 062. 3 84 85 39 | Email : infohonrom1@yahoo.com