• slideshow13
 • slideshow3
 • slideshow16
 • slideshow10
 • slideshow2
 • slideshow14
 • slideshow15
 • slideshow12
 • slideshow1
 • slideshow9
 • slideshow4
 • slideshow5
 • slideshow6
 • slideshow7
 • slideshow8
 • slideshow11
 • banner

Đặt phòng trực tuyến

Loại phòng   Ngày đến     Ngày đi     Số lượng    

Dịch vụ

Sinh Hoạt Cộng Đồng

Quý khách sẽ có một không gian rộng lớn với sân khấu ngoài trời, trên sân cát cùng trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng.

Khu du lịch Hòn Rơm 1 có không gian rộng lớn với sân khấu ngoài trời trên sân cát cùng các trang thiết bị âm thanh ánh sáng phục vụ cho quý khách tổ chức các chương trình vui chơi, giải trí, sinh hoạt  văn hoá cộng đồng như: đốt lửa trại, cắm trại, thi văn nghệ và các môn thể thao ngoài trời bổ ích tuỳ theo nhu cầu của quý khách.